Kirurgian alat

Suu- ja leukakirurgia

Suu- ja leukakirurgit hoitavat kasvojen, leukaluiden ja suun traumoja sekä epämuodostumia ja vakavia infektioita. Suu- ja leukakirurgiaan kuuluvat myös kasvainten kirurginen hoito ja leukanivelen endoprotetiikka.

Mikä alassa on parasta?

Suu- ja leukakirurgia on laaja-alaista ja monimuotoista työtä. Erikoisala antaa mahdollisuuden työskennellä kaikissa EU-maissa sekä yksityisellä sektorilla.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

16

16 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Alalla tehdään pitkälti normaalia kirurgista vastaanottotoimintaa. Lisäksi hammaslääketiedettä sivuavia potilaskontakteja.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Suurin osa potilaista on traumoja, ja deformiteettejä sairaalassa. Yksityispuolella on myös lapsipotilaita, esim. vaikeiden puhkeamattomien hampaiden poistoja.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Kasvojen muotovirheiden korjaus on pitkäjänteistä, jopa 2-3 vuoden hoitojaksoja. Tosin kirurginen osuus on lyhempi. Traumakirurgia edustaa toista ääripäätä, vain muutamien viikkojen hoitojaksoja.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Keskitytään kasvojen ja suun alueen sairauksiin.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Laaja spektri erilaisia toimenpiteitä, traumoista tuumoreihin ja hampaan poistoista limakalvobiopsioihin.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lähinnä vakuutuslausuntoja.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Yliopistosairaalat päivystävät 24/7, jatkossa todennäköisesti myös Sote-alueen 12 pistettä on leukakirurgian 24/ 7 päivystystä. Muutoin vain puhelinpäivystystä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Sairaalassa ryhmissä, yksityisellä puolella yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Yhteistyöaloja ovat lähinnä korvataudit ja plastiikkakirurgia. Lisäksi yhteistyö hammaslääkäreiden kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Vain traumatologia ei ole järjestelmällistä ja ennakoitua.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Lähinnä kiireistä on yliopistosairaaloissa.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Laajat mahdollisuudet tehdä tutkimusta niin sairaalassa kuin yliopiston alaisuudessa.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Laajat mahdollisuudet tehdä mm. yksityissektorin tehtäviä, praktiikkaa, mediatoimintaa ja hallintoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on pulaa leukakirurgian erikoislääkäreistä ja leukakirurgian erikoishammaslääkäreistä.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Samansuuntainen kuin muilla kirurgian erikoisaloilla. Syöpäkirurgia muodostaa kuitenkin osan yliopistotyötä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

3D teknologia tulossa nopeaan tahtiin leukakirurgiseen suunnitteluun.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Leukakirurgia on Suomessa pienehkö erikoisala.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Ala vaatii kolmiulotteista hahmottamista leikkaustoiminnassa.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Koko Suomessa vallitsee pula erikoislääkäreistä ja erikoishammaslääkäresitä. Yksityisvastaanotoille riittää potilaita myös pääkaupunkiseudulla.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Sote uudistus tuo myös julkiselle sektorille useita avoimia työpaikkoja. Samoin päivystysasetuksen muutos 1.1.2015 lisäsi leukakirurgien tarvetta.