“Sikainfluenssalla pieni sivurooli”

– Katri Käyrä, työterveyshuollon erikoislääkäri

Kun lääkäriksi valmistuminen alkoi olla lähellä, mikään erikoisala ei varsinaisesti noussut yli muiden. Juttelin vanhempien erikoislääkärien kanssa ja kuulin, että sattuma oli näytellyt aika suurta roolia kaikkien kohdalla. Se rauhoitti.

Erikoistumisen alussa suoritettu terveyskeskusjakso vahvisti kiinnostustani laaja-alaiseen yleislääkärin työhön. Etsin yleislääkärin töitä Oulun seudulta, työpaikan sijainti merkitsi paljon. Oulun kaupungin työterveyshuollossa tarvittiin lisävoimia tuolloin vuonna 2009 jyllänneen sikainfluenssan takia. Tehtyäni vuoden siellä töitä päätin ilmoittautua työterveyshuollon koulutusohjelmaan.

Työni on monipuolista, moniammatillista ja sosiaalista. Työterveyslääkärit arvioivat työ- ja toimintakykyä, auttavat työkyvyn ylläpitämisessä ja katsovat asioita ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Työnkuva vaihtelee paljonkin työnantajan ja asiakkaan mukaan. Työterveyslääkäri toimii yhteistyössä asiakasyritysten kanssa ja tuntee työpaikan olosuhteet ja terveyteen vaikuttavat tekijät.

Tällä hetkellä työskentelen ammattitautipoliklinikalla, jossa tarjotaan työlääketieteen konsultaatiota ja selvitetään työhön liittyvien tekijöiden ja altisteiden merkitystä sairauden synnyssä. Myös sairausvastaanoton rooli työterveyshuollossa on mielestäni tärkeä, jotta voidaan ajoissa huomata ihmiset, joiden työkyky on vaarassa alentua.

Olen huomannut, että työterveyslääkäreistä saatetaan ajatella, että he eivät ole taitavia yleislääketieteessä tai että he viihtyvät työssään paksun palkan takia. En tunnista näitä väitteitä. Työterveyslääkärin potilaiden sairaudet ovat osittain erilaisia kuin yleislääkärin, ne painottuvat mielenterveyteen, jaksamiseen ja tuki- ja liikuntaelimistöön. Jokaisen lääkärin on tietenkin oleellista ylläpitää taitoja, joita juuri siinä työssä tarvitaan.