Muut alat

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon erikoislääkärit työskentelevät terveys- ja sosiaalisektorilla muun muassa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, valtion ja kuntien hallinnossa, yksityisellä sektorilla, järjestöissä, lääketeollisuudessa ja kansainvälisissä tehtävissä. He työskentelevät tavallisesti johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Moni tekee myös kliinistä potilastyötä.

Mikä alassa on parasta?

Terveydenhuoltoon erikoistuminen antaa laaja-alaiset valmiudet monipuolisiin terveys- ja sosiaalisektorin tehtäviin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

81

81 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta terveydenhuolto

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Erikoisalalla työskentelee lääkäreitä hyvin monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, ja myös potilastyön määrässä on paljon vaihtelua. Osa tekee paljonkin potilastyötä, osa ei lainkaan. Voidaan toki myös katsoa, että johtamistyö on potilastyötä, vaikkei lääkäri olekaan aivan suorassa kontaktissa potilaisiin (esimerkiksi terveyskeskuksen johtava lääkäri).

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Väestötason ennaltaehkäisevä työ kohdistuu tähän ikäluokkaan, mutta lasten ja nuorten parissa työskentelee varsin harva erikoisalalla.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Harva kollega tällä erikoisalalla työskentelee tehtävissä, joihin kuuluu potilaille tehtäviä toimenpiteitä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Työpäivät ja -ajat voivat olla hyvinkin vaihtelevia, mutta varsinaista päivystystyötä alan lääkärit tekevät harvoin tai eivät lainkaan.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Moniammatillinen työskentely myös aivan muiden alojen ammattilaisten kanssa on tyypillistä terveydenhuollon erikoisalalle.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Usein omaan aikatauluun ja sen suunnitteluun voi vaikuttaa varsin hyvin, vaikka hektisiäkin ajanjaksoja varmasti löytyy lähes jokaiselta.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Alalla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä monipuolista tutkimustyötä, mikäli itse on siitä kiinnostunut.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Ala on kasvava, mutta tällä hetkellä keskisuuri (noin sata työikäistä erikoislääkäriä).

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Ala on suuren yleisön, jopa lääkäreiden, keskuudessa toistaiseksi melko tuntematon ja luonteeltaan sellainen, josta ei saa helposti "sankaritarinoita".

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Alalle erikoistuminen on ollut hitaasti kasvussa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehtäviä, johon vaaditaan vain ja ainoastaan terveydenhuollon erikoislääkärin koulutus. Siksi tarvetta on hyvin vaikea määritellä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Ks. perustelu edellisessä kysymyksessä. Toisaalta voidaan nähdä, että alan osaamista tarvitaan jatkossa maassamme yhä enemmän.