“Visuaalinen työ viehättää”

– Miia Salaspuro, radiologian erikoislääkäri

Radiologia on valtavan monipuolinen erikoisala, oikea runsaudensarvi. Tehtäväni on auttaa kliinikkoa pääsemään diagnoosiin ja auttaa häntä potilaan hoidossa. Teen siis sekä diagnostiikkaa että potilastyötä. Olen tekemisissä kaikkien erikoisalojen lääkärien kanssa, myös kaikki potilas- ja tautiryhmät ovat edustettuina. Koko lääketiede aukeaa radiologiassa kiinnostavalla tavalla.

Päiväni yliopistosairaalassa ovat hyvin erilaisia, yleensä röntgenosastoilla työpiste saattaa vaihtua päivittäin. Yhtenä päivänä hoidetaan esimerkiksi ajanvaraukselliset ultraäänitutkimukset, toisena päivystykselliset tietokonetomografiat ja kolmantena invasiiviset toimenpiteet, kuten esimerkiksi biopsiat, nivelpunktiot ja dreneeraukset. Toimenpideradiologit tekevät vaativia verisuonitoimenpiteitä.

Kuvantamismenetelmien kirjo on laaja, röntgenistä ultraääneen, tietokonetomografiaan ja magneettikuvaukseen sekä läpivalaisukuvantamiseen, jossa diagnostiikka usein täytyy tehdä kuvaushetkellä. Jotkut tykkäävät eniten primitiividiagnostiikasta, jossa potilaan vaivan syy selvitetään salapoliisin lailla. Toisaalta esimerkiksi syöpäklinikalla oppii tuntemaan tautityyppejä ja eri hoitojen vasteita muutoksia seuraamalla.

Itse aion lisäkouluttautua lastenradiologiksi. Lasten elimet ja tautimuutokset näkyvät kuvissa eri tavoin kuin aikuisilla. Tutkimustilanteeseen lapsen kanssa täytyy kiinnittää paljon huomiota, mutta se tuntuu minusta luontevalta.

Alalla päivystetään erikoistumisvaiheessa aika paljon. Akuuttiradiologit tulkitsevat erityisesti päivystyksellisiä kuvia ja tutkimuksia, päivystyksellisen työn tarve on kasvussa. Pääasiassa radiologin työ on kuitenkin päivätyötä. Jos toimenpiteiden tekeminen ei tunnu omalta, voi suuntautua enemmän diagnostiikan suuntaan.

Yliopistosairaalassa tutkimusryhmiin on mahdollista päästä aika helposti, siihen kannustetaan. Itsekin pidän tutkimustyötä mahdollisena vaihtoehtona jossain vaiheessa.

Koen olevani julkisen terveydenhuollon lääkäri, haluan työskennellä ensisijaisesti sairaalassa.

Alunperin mietin erikoistumisalakseni kirurgiaa. Olen tyytyväinen päätökseen lähteä hankkimaan lisää oppia radiologiasta, se kipinä on pysynyt vahvana.