Diagnostiset alat

Kliininen neurofysiologia

Kliinisessä neurofysiologiassa tehdään diagnostisia toiminnallisia tutkimuksia, joilla kartoitetaan keskus- ja ääreishermoston sairauksia. Lisäksi alan lääkärit tekevät muun muassa leikkausten aikaisia neuromonitorointeja. Kliiniset neurofysiologit toteuttavat myös neurologien ja lastenneurologien kanssa suunniteltuja botuliinihoitoja.

Mikä alassa on parasta?

Alalla pääsee syventymään hermoston fysiologiaan ja patofysiologiaan. Alan lääkärit ovat paljon tekemisissä erilaisten mittauslaitteistojen kanssa, joten fysiikasta kiinnostuneelle tämä saattaa olla lisäkimmoke, se ei kuitenkaan ole edellytys alalle. Ala tarjoaa lisäksi loistavat mahdollisuudet sekä neurotieteelliseen että kliiniseen tutkimustyöhön.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

78

78 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta kliininen neurofysiologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Kokonaisuudessaan KNF-lääkärin työnkuvassa on usein paljon ENMG-tutkimuksia, jotka tehdään potilaille. Osan KNF-tutkimuksista tekee hoitaja ja lääkärin tehtävänä on lausua tulokset. Potilaskontaktien määrä riippuu toimipisteestä (osassa toimipisteitä ENMG:n määrä on vähäisempi).

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lapsille tehtäviä tutkimuksia on suhteessa väestörakenteeseen.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Salamannopeita päätöksiä pitää tehdä ainoastaan leikkaussalimonitoreinnessa ja akuuteissa monitoroinneissa, muulloin on yleensä aikaa pohtia asioita.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Omat tutkimukset täytyy osata tehdä hyvin.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Toimenpiteet KNF:lla tarkoittavat pääosin tutkimuksiin liittyviä osia. Varsinaisia toimenpiteitä (lihas- ja ihobiopsia) tehdään joissain toimipisteissä. Botuliinitoksiini-pistokset lihasongelmissa ovat tavanomaisia toimenpiteitä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Kaikista tehdyistä tutkimuksista annetaan vastaus.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

KNF-lääkärit eivät päivystä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Riippuu työpisteestä: polikliiniset tutkimukset tehdään useimmiten yksin, sairaalan yksiköissä toimitaan usein ryhmänä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Useissa sairaaloissa KNF on mukana kliinisissä kokouksissa tehtävissä päätöksissä potilaan hoidosta. Omassa yksikössäni yhteistyö kliinikkojen kanssa on erittäin tiivistä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Osassa sairaaloiden KNF-osastoista voi työnkuvassa olla vaihtelevuutta päivystystutkimusten vuoksi. Monella KNF-osastolla toiminta kuitenkin on varsin aikataulutettua.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Useimmiten työ on suunniteltua ja aikataulutettua, vaikka tutkimuksia onkin paljon.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

KNF on tutkimusmyönteinen kasvuala, jossa kehitetään ja kehitytään koko ajan.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Urakehitys on mahdollista.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yksityissektorilla on runsaasti kysyntää.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Urakehitys on motivoituneelle erittäin mahdollista.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

KNF on tutkimusmyönteinen ala.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Toki KNF:lläkin eettisiä kysymyksiä tulee eteen, mutta uskoisin tämän olevan monella muulla alalla isompi osa päivittäistä työtä kuin KNF:llä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimukset tehdään erilaisia mittauslaitteita ja -ohjelmia laitetta käyttäen.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

KNF on kohtalaisen pieni erikoisala.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Alan tekemä tutkimustyö on ollut otsikoissa: aivotutkimus, vauvatutkimukset

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Esim. EEG-tutkimuksen arviointi on pääosin visuaalista. ENMG:ssä numerot ovat keskeisessä roolissa. Monissa tutkimuksissa tehdään lisäksi tietokoneohjelmien avulla monimutkaistakin laskentaa, jotta päästään mahdollisimman tarkkaan lopputulokseen.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Koulutusohjelma kestää 5 vuotta, joten todennäköisesti KNF:ltä valmistutaan keskiarvoa nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Myös keskussairaaloissa on KNF-osastot.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Sairaalalääkäreitä on aloittanut aivan viime vuosina paljon, erikoislääkäreistä on ollut pula.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Koko Suomen alueella on pula erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

KNF-tutkimusten tarve on jatkuvassa kasvussa.