Vastatessani kysymyksiin olen hylännyt joitakin erikoisaloja. Kuinka pääsen taas näkemään hylkäämieni alojen tietoja ja vastauksia? 
Klikkaamalla ”Näytä hylätyt alat” -valintaa listalle tulevat näkyviin myös kaikki hylkäämäsi erikoisalat.

Milloin kysymysten yhteydessä näkyvä tuloslistan esikatselu alkaa päivittyä? 
Tuloslista alkaa päivittyä, kun olet vastannut kolmeen kysymykseen.

Miten valintakone laskee tuloksen? 
Kone vertaa erikoisalan ja käyttäjän vastausta jokaisen kysymyksen kohdalla. Mitä lähempänä vastaukset ovat toisiaan, sitä enemmän kysymyskohtaisia pisteitä ala saa. Lopuksi kaikkien kysymysten pisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan prosenttiarvoksi.

Miten laskenta toimii, jos jätän kysymykseen vastaamatta tai valitsen ”Ei merkitystä minulle”? 
Kysymykset, jotka jätät tyhjäksi, tai valitset "Ei merkitystä minulle", jätetään kokonaan pois tuloksen laskennasta. Tällöin tulos lasketaan vain niiden kysymysten pohjalta, joista sinulla on jokin mielipide.

Entä miten laskenta toimii, jos erikoisala on jättänyt vastaamatta kysymykseen? 
Myös erikoisalan tyhjät vastaukset jätetään pois tuloksen laskennasta.

Sain tuloksiin erikoisaloja, joiden vastaukset eivät ole yhdessäkään kysymyksessä täsmälleen samoja kuin minulla, mutta niiden sopivuus on silti yli 0% - laskeeko kone väärin? 
Erikoisalat saavat pisteitä myös lähelle osuvista vastauksista. Jos esimerkiksi kysymyksen väite sopii alaan täysin, ja sinulle melko hyvin, ala saa tästä pisteitä - joskin vähemmän kuin siinä tapauksessa, että molemmilla olisi täysin sama vastaus.

Mihin tilastot ja luvut perustuvat?
Tiedot perustuvat Lääkäriliiton tilastoihin ja ne kuvaavat tilannetta vuoden 2016 alussa. Tilastot koskevat maassa asuvia alle 65-vuotiaita lääkäreitä.

Entä lääkärit, joilla on useampi erikoisoikeus?
Lääkärit on luokiteltu erikoisaloille heidän viimeiseksi suorittamansa tutkinnon mukaan, jotta yksittäistä lääkäriä ei laskettaisi kahden alan lääkäriksi. Suomessa oli 1.1.2016 yhteensä 12 333 työikäistä erikoislääkäriä joilla oli yhteensä 14 997 erikoisoikeutta.

Minkä alojen lääkäreillä on useita erikoisoikeuksia?
Yleiskirurgian oikeudet on lähes 800 lääkärillä, mutta heistä noin 700 on suorittanut myöhemmin toisen kirurgisen erikoisalan tutkinnon. Sisätautien erikoisaloilla suoritetaan usein kahden alan tutkinnot. Sisätautien erikoislääkärinoikeudet on lähes 1 160 lääkärillä, mutta heistä yli 700 on erikoistunut toiselle alalle. Yleislääketieteen lähes 2 400 erikoislääkäristä yli 600 on erikoistunut toiselle alalle.

Näkevätkö muut vastaukseni, jos jaan tulokseni esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä? 
Kun käytät tulossivun ”Jaa tuloksesi” -toimintoa, jakoon tulee näkyviin saamasi sopivin erikoisala. Jaettavan linkin kautta muut eivät pääse lukemaan vastauksiasi.