Kirurgian alat

Käsikirurgia

Käsikirurgit hoitavat käden ja yläraajan vammoja ja sairauksia.

Mikä alassa on parasta?

Käsikirurgia on monipuolinen ja nopeasti kehittyvä kirurgian ala, jossa leikataan luu- ja pehmytkudoksia. Käsikirurgit hoitavat tuoreita vammoja ja niiden jälkitiloja sekä degeneratiivisia ongelmia. Tähystyskirurgia ja mikrokirurgia ovat oleellinen osa työtä.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

59

59 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta käsikirurgia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lasten käden alueen vammoja hoitavat osin lasten ortopedit ja valtakunnallisesti muutamalle käsikirurgille on keskitetty esim. yläraajan epämuodostumien hoito.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Erityisesti pitkät mikrokirurgiset leikkaukset vaativat pitkäjänteisyyttä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Käsikirurgiassa on paljon vaivoja ja toimenpiteitä jotka ovat operatiivisesti varsin selkeitä, mutta toisaalta osa käsivaivoista vaatii diagnostisesti ja hoidollisesti laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Käsikirurgiset toimenpiteet ovat monipuolisia vaatien monenlaisten kudosten käsittelyä (luu, hermot, lihas, jänteet, nivelet) ja menetelmällisesti teemme mm. mikrokirurgisia ja tähystyskirurgisia toimenpiteitä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Toimenpidevaltainen ala.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Käsikirurginen ympärivuorokautinen päivystys on keskitetty valtakunnallisesti HYKS Töölön sairaalaan ja TaYS käsikirurgian klinikkaan. Muualla käsikirurgit eivät juuri päivystä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Mm ortopedia, lastenkirurgia, neurokirurgia, plastiikkakirurgia, lastenkirurgia, verisuonikirurgia jne.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Väitöskirjoja ei lukumääräisesti ole valmistunut käsikirurgialla paljoa pienenä erikoisalana.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Pieni erikoisala. Aktiivisia käsikirurgeja tällä hetkellä Suomessa n. 60.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Valmistumisaika vastaa muita kirurgian aloja.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Käsikirurgeja toimii myös useimmissa keskussairaaloissa ja osassa aluesairaaloita.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Kiinnostus käsikirurgiaan erikoistumisalana korkea.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Väestön vanhetessa työt lisääntyvät.