Muut alat

Liikuntalääketiede

Liikuntalääkärit tutkivat ja hoitavat potilaita, joilla on liikuntaan, liikkumiseen tai ylipäätään elimistön rasittamiseen liittyviä lääketieteellisiä ongelmia. Ongelma voi olla jo tunnettuun sairauteen liittyvä oire, jonka rasitus tuo esiin, tai pelkästään rasituksessa tuleva oire. Liikuntalääkärit hoitavat myös liikuntaan ja urheiluun liittyviä rasitusvammoja ja tapaturmia.

Mikä alassa on parasta?

Liikuntalääketieteen tehtävänä on pitää ihmiset liikuntakykyisinä ja mahdollistaa myös heidän liikuntaharrastuksensa. Vähäinen liikunta on monien sairauksien riskitekijä ja toisaalta sairauksien tuomat esteet ovat yksi tärkeimmistä liikkumattomuuden syistä. Liikuntaneuvonnan tarve tulee lisääntymään, kun väestö ikääntyy ja monet pitkäaikaissairaudet lisääntyvät.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

28

28 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta liikuntalääketiede

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Myös työskentelyä konsultoivassa roolissa.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Liikkuvat lapset ja nuoret ovat eräs tärkeimmistä potilasryhmistä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Tutkimuksia ja hoitoja liikunnasta aiheutuvien oireiden selvittelyssä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Fysioterapeutit ja liikuntafysiologit ovat usein yhteistyökumppaneita. Urheilun puolella valmennustiimi toimii yhteistyökumppanina.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Alan erikoislääkäreitä on noin 50.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Erikoistumispaikkoja on tarpeeseen suhteutettuna vähän.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.