Kirurgian alat

Lastenkirurgia

Lastenkirurgia kattaa kaikki kirurgian alat, mutta keskittyy tutkimaan ja hoitamaan 0-16-vuotiaiden potilaiden sairauksia ja tapaturmia. Sairauksista iso osa on synnynnäisiä poikkeavuuksia. Iso osa lastenkirurgin työtä on sairauksien diagnostiikka. Erikoisalasta huolimatta konservatiivisen hoidon osaaminen on lastenkirurgin tärkeä työväline. Etenkin keskussairaaloissa lastenkirurgien tulee hallita niin pehmytkudosten, luusairauksien kuin tapaturmienkin erikoisosaaminen.

Mikä alassa on parasta?

Lastenkirurgiassa parasta on alan monimuotoisuus. Työssä tarvitaan älyä ja käden taitoja, ihmisläheisyyttä ja ryhmätyökykyjä. Lastenkirurgian erikoislääkärikoulutus on hyvässä suhteessa työpaikkoihin, ylikoulutusta ei juuri ole.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

53

53 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Molempia tarvitaan, mutta eri potilailla. Osa akuuttipotilaista tarvitsee nopeita päätöksiä. Paljon on myös kroonisesti sairaita lapsia, joiden kohdalla pitkäjänteisyys on hyvin tarpeellista.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Jokaisen lapsen hoidossa tulee huomioida, että lapsi kasvaa, kehittyy ja elää vielä noin 80 vuotta. Hoitojen hallinta tämä huomioiden on erittäin tärkeää.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Normaali määrä kuten kirurgialla yleensä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystysrasite riippuu työpaikasta.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Terapeutit ja hoitajat ovat erittäin tärkeä sidosryhmä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Iso osa potilaista tulee päivystyksenä tai kiireelliseen hoitoon.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Kiire ja paine ovat henkilökohtaisia kokemuksia, eivät objektiivisia totuuksia.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Riippuu työpaikasta.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Mahdollista vain suurimmissa kaupungeissa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Pieni ala, kirjoja tulee suhteessa tutkijamääriin.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Lastenkirurgeja suomessa noin 50-60kpl.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Lastenkirurgia on oma erityisalue, pitää kulkea riittävän pitkä koulutuspolku. Oikoteitä ei ole.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Työpaikkoja myös keskussairaaloissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Koulutusmäärät ja vapaat työpaikat ovat balanssissa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Vastaa koulutusmääriä.