Muut konservatiiviset alat

Ihotaudit ja allergologia

Ihotautien ja allergologian erikoislääkärit hoitavat ihotauteja, joista tavallisimpia ovat erilaiset ekseemat sekä psoriaasi, akne ja ihokasvaimet. Osa ihotautilääkäreistä on suuntautunut ihokasvainten hoitoon ja tekee pääasiassa ihokirurgiaa. Yksityispuolella tehdään myös esteettisiä hoitoja.

Mikä alassa on parasta?

Alassa on parasta kiireettömyys, sillä potilaat ovat hyvin harvoin välittömässä hengenvaarassa. Ihotaudit on myös monipuolinen ala, omien kiinnostustensa mukaan voi keskittyä esimerkiksi allergologiaan, ihokirurgiaan, esteettisiin hoitoihin, haavanhoitoon tai sukupuolitauteihin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

196

196 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta ihotaudit ja allergologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Ihotautilääkäri tapaa pääsääntöisesti jokaisen hoitamansa potilaan.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Atooppinen ekseema, syylät ja akne ovat hyvin yleisiä nuorten iho-ongelmia, joiden takia tullaan ihotautilääkärin vastaanotolle.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Ihotaudin diagnostiikka ja hoito vaativat usein pitkäjänteistä potilas-lääkärisuhdetta. Ihotaudin kanssa on harvoin niin kiire, että päätöksiä pitäisi tehdä nopeasti.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Ihotautipotilas on otettava huomioon kokonaisuutena: miten esim. ympäristö, työ, henkilön oma historia ja perinnölliset tekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen, taudinkulkuun ja hoitoihin.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Osa ihotautilääkäreistä ei tee lainkaan toimenpiteitä, mutta niitä voi myös opetella tekemään ja tehdä, jos haluaa.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Sairauskertomusmerkinnät tehdään lyhyemmin kuin esim. psykiatrialla mutta useimmiten hiukan pitemmin kuin esim. korvataudeilla, mutta laajoja lausuntoja tehdään varsin harvoin.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Suomessa päivystetään tällä hetkellä ainoastaan HUS:issa.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Yleensä vastaanottoa pidetään yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Sairaanhoitajien, jalkaterapeuttien sosiaalityöntekijöiden kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä varsinkin sairaaloissa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Valtaosa työstä on ajanvarauslistan mukaan suunniteltua.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Työt tehdään ajanvarauslistan mukaan.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Ihotauutien tutkimus on maailmalla ja Suomessa korkeatasoista ja kaikissa yo-sairaaloissa on alalla hyviä tutkimusryhmiä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Ihotaudit erikoisalana antaa yhtä hyvän pohjan opiskella hallintotyötä kuin muut erikoisalat.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Suurin osa ihotautilääkäreistä työskentelee yksityissektorilla. Suurimmissa kaupungeissa on jossain määrin ihotautilääkärien ylitarjontaa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Mahdollisuudet ovat yhtä hyvät kuin muilla erikoisaloilla.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Erikoistujien määriin nähden väitöskirjoja tehdään paljon.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Vaikeita eettisiä kysymyksiä ei ole erityisen paljon.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Jos haluaa perehtyä esteettisiin hoitoihin, joita annetaan erilaisilla laitteilla, pitää hallita tekniikkaa, mutta muuten laitteita käytetään hyvin vähän.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on 192 työikäistä ihotautilääkäriä.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Ihotaudit on varsin pieni ja vähän näkyvä erikoisala.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Visuaalinen hahmotus on ihotautien diagnostiikan perusta. Potilaan kanssa keskustellen saatavat anamneesitiedot ovat myös oleellinen osa diagnoosia.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Ihotautien ja allergologian koulutus on 6-vuotinen.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Ihotautilääkäreistä on pulaa pienemmissä kaupungeissa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Alalle on valmistunut varsin tasaisesti noin 7 lääkäriä vuodessa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Alalla on pulaa lääkäreistä yliopistokaupunkien ulkopuolella.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Työllisyystilanteen ennustetaan pysyvän samanlaisena kuin viime vuodet.