Muut operatiiviset alat

Naistentaudit ja synnytykset

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit hoitavat raskaana olevia naisia ja synnytyksiä sekä gynekologisia potilaita, joiden tilanteet vaihtelevat lapsettomuudesta syöpään.

Mikä alassa on parasta?

Ala on erittäin monipuolinen. Se sisältää muun muassa ultraäänitutkimuksia, synnytystoimenpiteitä, syntymän riemua, leikkauksia ja sytostaattien määräämistä, mutta ennen kaikkea naisen kohtaamista monessa elämäntilanteessa. Työn rytmi vaihtelee salamannopeista päivystysongelmista rauhalliseen vastaanottoon.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

674

674 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Vain syntyvien lasten parissa, jonkun verran hyvin nuoria naisia potilaina.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Nopeita päätöksiä tarvitaan päivystystyössä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Pitää osata soveltaa ja vaihtaa toimintatapaa kesken tilanteen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Ei ollenkaan pahin paperiala.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Paljon etupäivystystä varsinkin erikoistuvana lääkärinä, erikoistumisen jälkeen muitakin vaihtoehtoja on.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Lääkärikollegojen ohella hoitajatyöryhmä - kätilöt- on tärkeä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Sairaalassa lastenlääkärien, gastrokirurgien, urologien, psykiatrian puolen yms. ihmisten kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Yllättää aina.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Päivystys voi olla hektistä, toisaalta joskus hyvinkin rauhallista.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Iso osa on privaatissa ja julkisella puolella ja hyvin moni pelkästään yksityislääkäreinä.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Raskaus ja lisääntyminen aiheuttaa hyvin paljon eettisiä kysymyksiä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Ultraäänilaitteet, leikkaussalin välineet yms.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Synnytystä ja raskautta hoitanut lääkäri jää perheen mieleen.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Paljon naisia alalla tietää paljon äitiyslomia ja pitempää erikoistumisaikaa. Erikoistumisaikana vaadittava tieto- ja taitomäärä on suuri, joten nopein mahdollinen erikoistumistahti ei aina ole paras vaihtoehto.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Vaihtoehtoja on yliopistopaikkakuntien ulkopuolellakin.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.