Muut operatiiviset alat

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Korva-, nenä ja kurkkutautilääkärit (KNK-lääkärit) tutkivat ja hoitavat kaiken ikäisten ihmisten korva-, nenä- ja kurkkuongelmia. KNK-lääkärit tekevät monenlaisia pään ja kaulan alueen leikkauksia esimerkiksi toistuvien infektioiden, huonon kuulon tai syövän hoitamiseksi.

Mikä alassa on parasta?

Ala on monipuolinen ja toimenkuva voi olla joko kirurgisesti tai konservatiivisesti suuntautunut. Toimenpiteet vaihtelevat pienistä polikliinisista toimenpiteistä aina suuriin syöpäleikkauksiin. Konservatiivisella puolella voi keskittyä vaikka kuulonkuntoutukseen. Sairaalassa päivystysrasite ei ole kovin suuri.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

336

336 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Poliklinikkapäivän potilaskontaktien määrä noin 12 - 15 kappaletta. Leikkauspäivinä 1 - 5 potilaskontaktia.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Potilaita on aina vastasyntyneistä vanhuksiin. Yksi tavallinen potilasryhmä on infektiopotilaat.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Työn kuvassa on paljon akuutisti sairaita infektiopotilaita. Väestön ikääntyessä syöpäpotilaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. KNK-lääkärit vastaavat usein myös vaikean hengitystien avoimuudesta.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Useimmat sairaudet ovat varsin rajattuja ja kapeita kokonaisuuksia. Alalla löytyy myös laajempia ja moniammatillisia kokonaisuuksia esim. kuntoutuksen suunnittelua ja syöpähoitojen suunnittelua.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Ala sisältää paljon sekä polikliinisiä toimenpiteitä kuten myös leikkauksia.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Erilaisten lausuntojen määrä on varsin vähäinen. Ainoastaan audiologian ja allergologian puolella lausuntoja tehdään säännöllisesti.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Erikoistumisaikana päivystyksien määrä on kohtalainen. Erikoislääkärinä päivystysrasite pienenee huomattavasti. Useimmissa keskussairaaloissa esimerkiksi ei ole viikonloppupäivystystä alalla lainkaan.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työssä on paljon itsenäisiä komponentteja, mutta esimerkiksi leikkaustoimenpiteet ovat aina tiimityöskentelyä parhaimmillaan.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

KNK-lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä sairaanhoitajien, puheterapeuttien, audionomien, ravitsemusterapeuttien ja monen muun ammattiryhmän kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Poliklinikka ja leikkaussalipäivät seuraavat toisiaan varsin järjestelmällisesti ja tutkittavat sekä hoidettavat potilaat ovat hyvin tiedossa. Päivystykselliset ja joskus henkeä uhkaavat tilanteet tuovat yllätyksellisyyttä päiviin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Päivystykselliset henkeä uhkaavat tilanteet ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimusaiheita alalla on paljon sekä perustutkimuksen että kliinisen tutkimuksen puolella. Rahoitus pienellä erikoisalalla saattaa olla haasteellista.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Isoimmissa yksiköissä on usein mahdollista saada myös hallinnosta työtä, mutta tämä jakaantuu useimmiten vain muutamille henkilöille.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Erikoisalan tehtävien puolesta sopii hyvin yksityissektorin erikoisalaksi. Isoimmissa kaupungeissa ja yliopisto paikkakunnilla toki kilpailu on jo aika kovaa alalla.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Alan lääkärillä on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet edetä uralla johtavaan asemaan kuin millä muulla toisella erikoisalan lääkärillä.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Väitöskirjatyö edesauttaa mahdollisuutta jäädä isoihin kaupungeihin ja tältä pohjalta moni tekee myös tutkimusta alalla.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

-

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Ala kehittyy samassa rintamassa muiden kirurgisten alojen kanssa. Tulevaisuudessa on viitteitä mm. robottikirurgiasta, 3D-skopioista ja sisäkorva istutteiden tiimoilta implanttisäädöt vaativat myös teknillistä osaamista. Yleisesti kuulonhuolto on varsin teknillinen ala.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on tällä hetkellä on noin 350 alan erikoislääkäriä.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Suuri yleisö ei aina tiedä miten monipuolinen erikoisala on kyseessä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Potilaan kliininen tutkiminen on keskeinen osa työtä.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Erikoistuminen harvoin viivästyy vaan tapahtuu määrätyssä koulutusajassa.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Työpaikkoja löytyy kaikenkokoisilta paikkakunnilta.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ala on suosittu, mutta toistaiseksi ei ole liikaa valmistuneita alalla.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Työllisyystilanne on hyvä. Valtakunnallisesti ei ole liikakoulutusta, mutta yliopistokaupungeissa tilanne alkaa olemaan jo varsin saturoitunut ja vastavalmistuneet joutuvat hakeutumaan muualle töihin.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Työllisyystilanteen ennustetaan pysyvän kohtalaisen stabiilina ja hyvänä lähivuosina.