Kirurgian alat

Yleiskirurgia

Yleiskirurgin koulutus antaa hyvät edellytykset kaikkeen kirurgiseen toimintaan. Työnkuva on usein muokattu kirurgin ja työpaikan toiveiden mukaisesti. Monet yleiskirurgit vastaavat rintarauhas- ja kilpirauhaskirurgiasta tai päivystysklinikan toiminnasta.

Mikä alassa on parasta?

Monipuolisuus. Koulutukseen voi valita omia kiinnostuksen kohteita esimerkiksi päivystyskirurgiasta. Rintasyöpäkirurgina voi opetella tekemään myös joitakin plastiikkakirurgisia toimenpiteitä.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

106

106 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgi on hoitava lääkäri.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Riippuen sairaalan työnjaosta. Päivystyksessä joutuu/saa työskennellä jonkin verran lasten kanssa, mutta jossain paikoissa voi olla enemmänkin lastenkirurgisia toimenpiteitä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Kirurgialla tarvitaan aina nopeita päätöksiä, mutta toisaalta oman alan hallinta vaatii pitkäjänteisyyttä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Riippuu toki paljon omasta työnkuvasta. Laajoja kokonaisuuksia täytyy hallinta mm. työn ja hoitopolkujen kehittämisen vuoksi, mutta esim. rintasyöpäkirurgina hoidan oman osuuteni potilaan sairaudesta ja potilas jatkaa matkaansa eteenpäin.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Kirurgia on toimenpiteitä ja ihmisten kohtaamista.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lausuntoja pyydetään vähän. Lähinnä sairaslomia.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Etenkin erikoistumisvaiheessa joutuu/saa päivystää paljon. erikoislääkärinä päivystystaakka riippuu työpaikoista. Monissa paikoissa yleiskirurgi ei päivystä lainkaan ja toisissa taas tekee esim. pehmytkirurgian takapäivystystä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Sairaalatyö on aina tiimityötä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Kirurgi ei voi leikata yksin vaan tarvitsee aina tiimin ympärilleen.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Päiväohjelma on yleensä suunniteltu etukäteen, siihen voi tulla yllättäviä muutoksia, mutta kohtuullisen harvoin. Toki ensiavun vastuulääkärinä päivät ovat hyvinkin vaihtelevia.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Riippuu työnkuvasta. Pääosin pystyy työskentelemään omaan, ripeään tahtiin, mutta leikkauksissa voi tapahtua aina yllättäviä asioita ja siinä mielessä aina leikkauksissa on omat paineensa. Toisaalta kokemuksen karttuessa paineet vähenevät ja hankalat tilanteet muuttuvat enemmän vain haasteiksi.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Kliiniselle tutkimukselle on aina paikkansa. Se miten siihen saa rahoitusta ja aikaa, voi olla toinen kysymys.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgi on hyvä klinikan johtajaksi, koska hän ymmärtää hiukan kaikista kirurgian osa-alueista.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Riippuu toki omasta suuntautumisesta. Monet yleiskirurgian toimenpiteet eivät ole yksityispuolella kovin kysyttyjä. Hallinnollisissa tehtävissä olisi yleiskirurgin koulutuksella kyllä hyvät edellytykset toimia.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgi ymmärtää monipuolisesti kirurgian eri osa-alueita.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Kilpailu erikoistumispaikoista ei ole kovaa, joten väitöskirjaa ei tarvita erikoistumaan päästäkseen. Suurin osa yleiskirurgeista toimii keskussairaaloissa, joissa ei myöskään edellytetä väitöskirjaa viran saamisen ehtona.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Uskoisin, että saman verran kuin keskivertolääkärit muutenkin.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgi pärjää periaatteessa puukolla, pinsetillä ja langalla. Yleiskirurgia on perinteistä käsintehtävää kirurgiaa. Toki uuttakin teknologiaa käytetään esim. kilpirauhasleikkauksissa.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Nykyisen koulutuksen saaneita yleiskirurgeja on varsin vähän ja monet eivät edes tiedä, että niitä edelleen koulutetaan. Tarvetta kuitenkin mm. rintarauhas- ja kilpirauhaskirurgeina sekä pienemmissä sairaaloissa monen muun suppean erikoisalan toimenpiteiden tekijöinä.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Kirurgeja ylipäänsä arvostetaan paljon.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Kirurgi rakastaa tehdä käsillään töitä. Toisaalta esim. rintasyöpäkirurgin täytyy nykypäivänä myös osata kohdata potilas.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgiksi erikoistuminen kestää kuusi vuotta. Koska koulutuspaikkoja on yleensä kohtuullisen hyvin tarjolla, ei erikoistumispaikkaa yliopistosairaalassa joudu jonottamaan pitkään. Osassa sairaaloista voi myös suorittaa osan yliopistopalvelusta.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Yleiskirurgit toimivat kaikenlaisissa sairaaloissa pienistä aluesairaaloista yliopistosairaaloihin.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Monet eivät tiedä, että yleiskirurgiakin on edelleen erikoisala.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Jonkin verran voi olla maakuntakohtaisia eroja. Pääosin kysyntä ja tarjonta kohtaa.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Eläkkeelle jääviä yleiskirurgeja on jonkin verran.