Kirurgian alat

Gastroenterologinen kirurgia

Gastrokirurgit hoitavat vatsaontelon elinten sairauksia avo- tai tähystyskirurgisin menetelmin. Työ sisältää muun muassa kasvain-, sappi-, tyrä- ja lihavuuskirurgiaa. Leikkauksista merkittävä osa on päivystyskirurgiaa. Gastrokirurgit tekevät myös ruoansulatuskanavan tähystystutkimuksia ja -toimenpiteitä päivystyksessä ja ajanvarausvastaanotoilla.

Mikä alassa on parasta?

Gastrokirurgia on monipuolinen, perinteinen kirurgian erikoisala. Alalla on 20–30 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä teknisiä muutoksia muun muassa endoskopian, laparoskopian, robottikirurgian ja kudosfuusiolaitteiden kehittymisen myötä. Vatsan alueen päivystysongelmat ovat haastavia ja pitävät yllä mielenkiintoa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

251

251 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lastenkirurgit hoitavat lapset ja nuoret. Kuitenkin keskussairaaloissa lastenkirurgeja on vähän ja erityisesti päivystyksessä vatsaelinkirurgeja tarvitaan hoitamaan lapsia ja nuoria.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Alan potilaista iso osa on päivystyspotilaita, joiden hoitopäätökset toisinaan vaativat nopeita päätöksiä. Gastroenterologinen kirurgia on kuitenkin komplikaatioille altis erikoisala. Työskentely edellyttää harkittua päätöksentekoa ja pitkäjänteistä asennetta sekä virheiden sietokykyä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Syöpäpotilaat ja komplisoituneet potilaat esimerkkeinä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Eläkelausuntoja ja vakuutusyhtiöiden pyytämiä lausuntoja on varsin harvoin.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Alan päivystysleikkausten määrä on toiseksi suurin traumatologian jälkeen.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Leikkaustyö on tiimityötä kuten usein päivystystyö. Ajanvarausvastaanotoilla on enemmän itsenäistä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Radiologit, sisätauti-gastroenterologit, patologit ja onkologit ovat keskeisiä yhteistyöerikoislääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Kirurgin työ on järjestelmällistä, mutta komplisoituneet potilastapaukset sekä päivystyspotilaiden runsas osuus tuovat vaihtelevuutta ja yllätyksellisyyttä yllin kyllin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Alan tutkimusta tehdään monipuolisesti kaikissa yliopistosairaaloissa ja isommissa keskussairaaloissa.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Erilaisia vastuualueita alalla on erikoislääkäreille, mutta varsinaiset hallinnolliset ylilääkärin tehtävät tulevat työuran jatkuessa. Mahdollisuudessa hakeutua hallinnolliselle ei elo eroa muihin erikoisaloihin verrattuna.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Pieni osa alan erikoislääkäreistä toimii pelkästään yksityissektorilla.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Tämä ei ole erikoisalariippuvainen eli ei ole selvää eroa muihin erikoisaloihin. Henkilökohtaiset tavoitteet ratkaisevat enemmän.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Hoidon rajaaminen on etenkin ns. raskasta gastroenterologista kirurgiaa tekevälle lähes päivittäin vastaantuleva kysymys ja pohdinta.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Merkittävää eroa ei todennäköisesti ole muihin erikoissairaanhoidon aloihin verrattuna. Teknologia ja laitteet ja niiden hallinta ovat tämän päivän lääketieteen arkea.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäreitä on yli 200, kirurgian aloista ortopedian jälkeen toiseksi eniten. Toki monilla erikoisaloilla on kollegoita enemmän.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Kirurgin ammatti on arvostettu korkealle mm. Suomen Kuvalehden vuosien varrella tehdyissä mielipideselvityksissä. Tämä koskee kaikkia kirurgian erikoisaloja.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Kaikki ovat tyypillisiä.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Ei taida olla eroa.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkäreitä on pienimpiä aluesairaaloita lukuunottamatta kaikissa sairaaloissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Valmistuneita on tullut kohtalaisen hyvässä tasapainossa työtilaisuuksiin nähden.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

On ilmeisesti vaara ylikoulutuksesta.