Lääkärien erikoistuminen Suomessa

50

erikoisalaa

1 748

työikäistä lääkäriä suurimmalla erikoisalalla yleislääketiede

16

työikäistä lääkäriä pienimmällä erikoisalalla suu- ja leukakirurgia

58%

kaikista erikoislääkäreistä on naisia

Tie erikoislääkäriksi

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärin tutkinnon peruskoulutuksen jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja.

Erikoisalan valinta on tärkeä päätös lääkärin uralla. Työtehtävät vaihtelevat runsaasti eri aloilla, esimerkiksi tiettyä erityisosaamista tarvitaan vain yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Valinta erikoislääkärikoulutukseen uudistuu

Erikoislääkärikoulutusta uudistetaan vaiheittain. Uusi valintamenettely otetaan käyttöön vuonna 2019.

Valintamenettely muuttuu siten, että erikoistumaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy tiedekuntien päätöksellä 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille aloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019.

Valinta tapahtuu alkupisteiden, haastattelun ja koejakson perusteella.

  • Alkupisteitä saa työkokemuksesta ja tieteellisistä ansioista.
  • Haastatteluun pääsevät valitaan alkupisteiden pohjalta. Strukturoidussa haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta.
  • Alkupisteiden ja haastattelun perusteella tapahtuu ehdollinen valinta kuuden kuukauden koejaksolle, jonka aikana hakijan soveltuvuus alalle vielä arvioidaan.
  • Kun hakija on hyväksytysti suorittanut koejakson, suunnitellaan hänelle yksilöllisesti erikoistumispolku.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja ohjata koulutusmääriä vastaamaan palvelujärjestelmän tarpeita. Vuonna 2016 julkaistun raportin mukaan erikoislääkärikoulutusta pitää lisätä. Suurin lisätarve on mm. fysiatriassa, keuhkosairauksissa, psykiatrialla ja laboratoriolääketieteessä. Plastiikkakirurgiassa, ortopediassa ja silmätaudeilla koulutusta pitäisi jonkin verran vähentää.

Erikoislääkärikoulutus uudistuu -video


Mikä erikoisala sopii minulle?

Erikoisaloja on 50. Kirurgisilla aloilla tehdään leikkauksia ja toimenpiteitä, diagnostisilla aloilla tutkitaan näytteitä ja kuvia. Osalla aloista keskitytään erityiseen potilasainekseen tai rajattuun terveysongelmaan. Perusterveydenhuollossa tarvitaan laaja-alaista yleislääketieteen osaamista.

Minkälaisten potilaiden ja sairauksien parissa haluaisit työskennellä, vai haluatko ylipäänsä tehdä potilastyötä? Sopiiko päivystäminen tai öisin työskentely sinulle? Keskitytkö suuriin linjoihin vai näpräätkö mieluummin yksityiskohtien kanssa? Millaiset ovat alan työllisyysnäkymät ja missä työpaikat sijaitsevat? 

Sinulle sopiva ala riippuu kiinnostuksen kohteistasi ja persoonastasi. Valintakoneella voit testata, mikä on sinulle sopivin erikoisala.

Käynnistä valintakone

Vastaamisen jälkeen löydät lisätietoa sinulle suositelluilta aloilta.

Lääkärien lukumäärä erikoisaloittain