Lääkärien erikoistuminen Suomessa

50

erikoisalaa

1 748

työikäistä lääkäriä suurimmalla erikoisalalla yleislääketiede

16

työikäistä lääkäriä pienimmällä erikoisalalla suu- ja leukakirurgia

58%

kaikista erikoislääkäreistä on naisia

Tie erikoislääkäriksi

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärikoulutuksen perustutkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja.

Erikoisalan valinta on tärkeä päätös lääkärin uralla. Työtehtävät vaihtelevat runsaasti eri aloilla, esimerkiksi tiettyä erityisosaamista tarvitaan vain yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Erikoislääkärikoulutus uudistuu -video


Mikä erikoisala sopii minulle?

Erikoisaloja on 50. Kirurgisilla aloilla tehdään leikkauksia ja toimenpiteitä, diagnostisilla aloilla tutkitaan näytteitä ja kuvia. Osalla aloista keskitytään erityiseen potilasainekseen tai rajattuun terveysongelmaan. Perusterveydenhuollossa tarvitaan laaja-alaista yleislääketieteen osaamista.

Minkälaisten potilaiden ja sairauksien parissa haluaisit työskennellä, vai haluatko ylipäänsä tehdä potilastyötä? Sopiiko päivystäminen tai öisin työskentely sinulle? Keskitytkö suuriin linjoihin vai näpräätkö mieluummin yksityiskohtien kanssa? Millaiset ovat alan työllisyysnäkymät ja missä työpaikat sijaitsevat? 

Sinulle sopiva ala riippuu kiinnostuksen kohteistasi ja persoonastasi. Valintakoneella voit testata, mikä on sinulle sopivin erikoisala.

Käynnistä valintakone

Vastaamisen jälkeen löydät lisätietoa sinulle suositelluilta aloilta.

Lääkärien lukumäärä erikoisaloittain